O nas

index-1.jpg

Pozwól sobie pomóc - skontaktuj się z nami, przedstaw nam swój problem, a jego rozwiązanie pozostaw nam.

REKLAMA

Nieruchomości


Obsługujemy roszczenia właścicieli nieruchomosci oraz innych podmiotów uprawnionych do świadczeń, związane z:

- utratą wartości na skutek wprowadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- wydzieleniem działki pod drogi planowane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
- utratą możliwości korzystania z nieruchomości w związku z przeznaczeniem środowiskowym (art 129),
-  wykorzystaniem nieruchomości bez zgody właściciela, (np wybudowanie drogi)
- całkowitą utratą możliwości lub ograniczeniem korzystania z nieruchomości w związku zrealizowaną inwestycją gminy lub Skarbu Państwa,
- niedostarczeniem lokalu socjalnego,
- działaniami i zaniechaniami gminy jako zarządcy lub własciciela nieruchomości,
- bezumownym korzystaniem z nieruchomości,
-  ustanowieniem służebności;